Renegade 1000 XXC

Renegade 1000 XXC
89
976
1

RENEGADE 1000 X XC 2017 89 , , , ITP Holeshot ATR.


2

-
17 85 ..

250 1000 ..
4-, 2-, , 4 , SOHC c 800 3
91 62
89
EFI

CVT c , , .
/ Visco-Lok.
976
SST G2
/ FOX 1.5 PODIUM RC2
, 229
TTI / FOX 1.5 PODIUM RC2
2 ,
2 c
() 25812" ITP Holeshot ATR
() 25812" ITP Holeshot ATR
() 2184 x 1168 x 1143
() 1295
() 312
() 305
. . / 16
() 590
() 20.5
1
FOX 1.5 PODIUM RC2 , 25" , , , ., .

Renegade 1000 XXC

:

FOX† 1.5 PODIUM RC2 shockspiggypack
ITP Holeshot ATR 25"
DPS
Visco Lok QE
12"
625